logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Wybory do Rady Osiedla zarządzone na dzień 17 grudnia 2006r.( niedziela ) przeprowadzone będą w lokalu wyborczym - Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 28 w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Skarbimierz pok. 9.

  Rozdział V.

 

Zasady i tryb wyboru do organów osiedla.

 

 

                                                           22

 

1.W skład Rady Osiedla wchodzi 15 członków, wybranych spośród mieszkańców w

 

   wyborach bezpośrednich

 

2.Tworzy się 5 okręgów wyborczych 3-mandatowych.Wójt wyznacza okręgi wyborcze

 

   i zarządza termin wyborów do Rady Osiedla

 

3.Osiedle jest jednym obwodem głosowania. Wójt powołuje obwodową komisję

 

   wyborczą w 3 osobowym składzie.

 

4.Prawo wybierania do Rady Osiedla przysługuje stałym mieszkańcom Osiedla, uprawnionym

 

  do głosowania.Wybranym do Rady Osiedla może być każdy , komu przysługuje prawo

 

  wybierania

 

5.Kandydatów do Rady Osiedla, odrębnie dla każdego okręgu zgłasza się do obwodowej

 

   komisji wyborczej ,a na pięć dni przed datą wyborów

 

6.Zgłoszenie kandydata powinno zawierać imię ,nazwisko ,wiek ,Pesel ,adres zamieszkania

 

   i numer okręgu wyborczego.Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie

 

   kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie

 

7.Zgłoszenie kandydata do Rady powinno być podpisane przez co najmniej dwóch wyborców

 

   zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Kandydować można tylko w okręgu

 

   wyborczym, w którym kandydat na stałe zamieszkuje

 

8.Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata do Rady podaje także swoje imię, nazwisko,

 

   Pesel i adres zamieszkania

 

9.Na karcie do głosowania w danym okręgu wyborczym umieszcza się w porządku

 

   alfabetycznym  nazwiska i imiona kandydatów

 

10.Głosować można najwyżej na trzech kandydatów, stawiając znak

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Wójta
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Małgorzata Kubik
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Małgorzata Kubik
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Małgorzata Kubik
Data wytworzenia informacji: 2006-12-07 07:34:29
Data udostępnienia informacji: 2006-12-07 07:34:29
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-07 07:47:40

Wersja do wydruku...

corner   corner