logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR 1
w sprawie: powołania komisji odbioru inwestycji p.n.
2. ZARZĄDZENIE NR 2
W sprawie utworzenia funduszu nagród w 2005 roku .
3. ZARZĄDZENIE NR 3
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy drogi lokalnej we wsi Osiny Mokra Niwa, gmina Mirzec.
4. ZARZĄDZENIE NR 4
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru ofert na zakup materiałów biurowych.
5. ZARZĄDZENIE NR 5
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieoganiczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, bezgotówkowego w wysokości 751 600 PLN na sfinansowani
6. ZARZĄDZENIE NR 6
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntów Gminy Mirzec
7. ZARZĄDZENIE NR 7
w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok.
8. ZARZĄDZENIE NR 8
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
9. ZARZĄDZENIE NR 9
w sprawie : powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego p.n.
10. ZARZĄDZENIE NR 10
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
11. ZARZĄDZENIE NR 11
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Mircu.
12. ZARZĄDZENIE NR 12
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenie jej zadań i trybu pracy.
13. ZARZĄDZENIE NR 13
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
14. ZARZĄDZENIE NR 14
w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Mirzec na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
15. ZARZĄDZENIE NR 15
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
16. ZARZĄDZENIE NR 16
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17. ZARZĄDZENIE NR 17
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól we wsi Mirzec, gmina Mirzec.
18. Zarządzenie Nr 18
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu rowów odwadniających w miejscowości Gadka oraz Osiny, gmina Mirzec.
19. Zarządzenie Nr 19
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Mircu, gmina Mirzec.
20. ZARZĄDZENIE NR 21
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
21. ZARZĄDZENIE NR 22
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na realizację zadania pn.
22. ZARZĄDZENIE NR 23
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23. ZARZĄDZENIE NR 24
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
24. ZARZĄDZENIE NR 25
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
25. ZARZĄDZENIE NR 26
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mirzec
26. ZARZĄDZENIE NR 27
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
27. ZARZĄDZENIE NR 28
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 września 2005 roku.
28. ZARZĄDZENIE NR 29
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2006 rok.
29. ZARZĄDZENIE NR 30
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
30. ZARZĄDZENIE NR 31
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia trwałego przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Jagodnem
31. ZARZĄDZENIE NR 32
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
32. ZARZĄDZENIE NR 33
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
33. ZARZĄDZENIE NR 34
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
34. ZARZĄDZENIE NR 35
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług koparko-ładowarką , pługopiaskarką oraz dostarczenie mieszanki s
35. ZARZĄDZENIE NR 36
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Mircu
36. ZARZĄDZENIE NR 38
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Ilość odwiedzin: 2542
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2005-01-02 10:21:15
Data udostępnienia informacji: 2005-01-02 10:21:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:07:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner