logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE NR 2/2005

WÓJTA GMINY MIRZEC z dnia 25 stycznia 2005 roku

W sprawie utworzenia funduszu nagród w 2005 roku .

Zgodnie z § 13 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U.Nr 33 póz. 264.z późn, zmianami/ zarządzam co następuje :

§1.

Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanego funduszu plac w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§2.

Nagrody będą przyznawane przez Wójta Gminy dla pracowników za wkład pracy , szczególne osiągnięcia oraz za podnoszenie wydajności i jakości pracy a także za przejawianie inicjatyw w wykonywaniu powierzonych zadań.

§3.

Nagrody będą przyznawane pracownikom zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród.

§4.
 

Wypłata jednorazowych nagród będzie następowała na koniec roku budżetowego , a wysokość będzie uzależniona od środków jakie pozostaną po zabezpieczeniu wynagrodzeń dla pracowników wg osobistych zaszeregowań.

    §5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Skrócony opis: W sprawie utworzenia funduszu nagród w 2005 roku .
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-25 10:26:15
Data udostępnienia informacji: 2005-01-25 10:26:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 09:51:54

Wersja do wydruku...

corner   corner