logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 22/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:                     2.996 zł

w tym:

 

         Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                              2.996 zł,-

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                  2.996 zł,-

 

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      2.996 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

§ 2.

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:                   2.996 zł,-         

w tym:

 

         Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                              2.996 zł,-

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                  2.996 zł,-

                

              §3110 – Świadczenia społeczne                                                                2.996 zł,-                                 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

750

 

 

 

75023

 

 

 

 

4300

4350

 

 

Administracja publiczna

 

Urzędy gmin

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

 

2.000,-

 

 

 

 

 

2.000,-

 

 

801

 

 

 

80101

 

 

 

 

 

4010

4170

4300

4410

 

 

Oświata i wychowanie

 

 Szkoły podstawowe                                    

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

 

 

400,-

 

200,-

 

 

 

 

 

400,-

 

200,-

 

 

80104

 

 

4300

4410

 

Przedszkola

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

20,-

 

 

 

20,-

80110

 

4010

4170

4240

 

4300

4410

 

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

100,-

 

 

 

1.500,-

 

 

100,-

1.000,-

 

 

500,-

 

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:12:59
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:12:59
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:13:42

Wersja do wydruku...

corner   corner