logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2021
   plus2022
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia: 2020 > marzec > 2020-03-06
ZAPYTANIE OFERTOWE - WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ i PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH 
z dnia 18.03.2020 r. 

Zamawiający informuje, iż w zwiazku z obecną sytuacją w kraju (zagrożeniem epidemicznym)

oraz proponowaną przez PFR ewentualną zmianą terminów drugiego etapu wdrażania PPK

 wybór Instytucji Finansowej zarządzajacej i prowadzącej PPK (wybór oferty) odbedzie się w terminie późniejszym (planowany wybór początek kwietnia 2020 r.).

Zamawiajacy o dalszych działaniach będzie informawał IF na stronie internetowej BIP.

 

Na prosbę podmiotów zainteresowanych - Zamawiajacy zamieszcza dokumenty (ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ)

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU w trybie zapytania ofertowego

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000051000, NIP: 896-000-10-95, REGON: 0011005092

z a p r a s z a zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wobec osób zatrudnionych u Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) usług w zakresie ZARZADZANIA PPK oraz PROWADZENIA PPK.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wyboru Instytucji Finansowej PPK - Zamawiający (PRACODAWCA) dokona w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym  u pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o PPK).

Wybór Instytucji Finasowej PPK opierać sie będzie m.in. na przeanalizowaniu kosztów zwiazanych z udziałem w programie jak również pozycji poszczególnych firm (instytucji) na rynku, ich kapitałów zakkładowych a także wartości zarządzanych aktywów ogółem, zgodnie z warunkami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz na zasadach określonych w ustawie, o której mowa powyzej. 

Termin składania ofert: 16 marca 2020 r. do godz. 10:00 (zgodnie z procedurą zawartą w rozdziale IX Zapytania Ofertowego.

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ i PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2020-03-06 08:08:07
Data udostępnienia informacji: 2020-03-06 08:08:07
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-18 10:58:51

Wersja do wydruku...

corner   corner