logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2021
   plus2022
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia: 2016 > kwiecień > 2016-04-27
DIALOG TECHNICZNY

Dotyczy: Dialogu Technicznego - znak: ZP/DT/1/DOI/2016

OGŁOSZENIODAWCA:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

ZAWIADAMIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyboru Wykonawcy usługi polegającej na kompleksowej całodobowej ochronie  fizycznej osób i mienia świadczonej na rzecz

Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej Ustawą, oraz zgodnie

z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zapraszającego.

Szczegółowe zasady prowadzenia niniejszego Dialogu określone zostały w Regulaminie prowadzenia Dialogu Technicznego, stanowiącym Załącznik Numer 1 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym.

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do Dialogu (zgłoszeń) upływa
z
dniem 06 maja 2016 roku, o godzinie 10:00.

UWAGA: Wszelką korespondencję kierowaną do Zapraszającego należy opisać znakiem sprawy ZP/DT/1/DOI/2016 i dopiskiem „Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia świadczoną na rzecz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

Nazwa dokumentu: DIALOG TECHNICZNY
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2016-04-27 14:03:29
Data udostępnienia informacji: 2016-04-27 14:03:29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-27 14:16:57

Wersja do wydruku...

corner   corner