logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2021
   plus2022
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia: 2017 > marzec > 2017-03-15
ZAPYTANIE OFERTOWE - KONKURS OFERT NA ZAJĘCIE POWIERZCHNI na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych w mobilnych punktach gastronomicznych typu FOOD TRACK

Zamawiający: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na zajęcie powierzchni na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych w  mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach typu FOODTRUCK (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej powierzchni terenów kompleksu przy Hali Stulecia we Wrocławiu w okresie od marca do października 2017 roku.

Oferty konkursowe wraz ze szczegółowym opisem w  języku polskim umieszczone w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach sprzedaży typu Foodtruck terenów kompleksu przy Hali Stulecia we Wrocławiu w 2017r ” - należy składać w terminie do 16 marca 2017 roku do godz. 10:00 w pokoju 302 (Sekretariat Spółki), budynek WCK  we Wrocławiu ul. Wystawowa 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowe warunki Konkursu zostały określone w Materiałach Konkursowych, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.halastulecia.pl

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 71 347-51-27, 533-311-199

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe (konkurs) ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem WP Hala Ludowa Sp. z o.o. o zwarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy
z wybranym Oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i do dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny oraz nie pokrywania ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - KONKURS OFERT NA ZAJĘCIE POWIERZCHNI na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych w mobilnych punktach gastronomicznych typu FOOD TRACK
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 14:14:56
Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 14:14:56
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 14:33:08

Wersja do wydruku...

corner   corner