logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > wrzesień > 2013-09-25
Przetarg nieograniczony: Dostawa środków chemii gospodarczej, ręczników papierowych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o. do 30 września 2014 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa środków chemii gospodarczej ręczników papierowych i drobnych artykułów
gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o.
do 30 września 2014 r.


prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907).

 

 

     Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:      ZP/PN/20/2013/DT

 

   Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień       Publicznych pod nr 389746-2013 w dniu 25.09.2013 r. i zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego oraz
na  tablicy 
ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie  dostępnym.

      SIWZ wraz z załącznikami  (wersja elektroniczna) jest dostępna  na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
do upływu terminu składania ofert.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     04.10.2013 r. do godz. 09:30

 

TERMIN OTWARCIA OFERT:      04.10.10.2013 r. godz. 10:00

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-09-25 23:32:58 - ogłoszenie o zamówieniu (281.33 kB)
2013-09-25 23:34:32 - SIWZ (1.60 MB)
2013-09-25 23:35:38 - załącznik Nr 1 do siwz (51.16 kB)
2013-09-25 23:37:16 - załącznik Nr 2 do siwz (629.82 kB)
2013-09-25 23:37:48 - załącznik Nr 2a do siwz (354.03 kB)
2013-09-25 23:38:08 - załącznik Nr 3 do siwz (479.79 kB)
2013-09-25 23:38:35 - załącznik Nr 4 do siwz (25.23 kB)
2013-09-25 23:39:31 - załącznik Nr 5 do siwz (23.88 kB)
2013-09-25 23:39:51 - załącznik Nr 6 do siwz (35.41 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony: Dostawa środków chemii gospodarczej, ręczników papierowych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o. do 30 września 2014 r
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25 22:57:37
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25 22:57:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 23:44:22

Wersja do wydruku...

corner   corner