logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > wrzesień > 2013-09-27
Przetarg nieograniczony: Wydruk, montaż oraz dostawa materiałów wizerunkowych oraz reklamowo-promocyjnych dla WP Hala Ludowa Sp. z o.o. na potrzeby wydarzenia Festiwal Innowacji.

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Wydruk, montaż oraz dostawa materiałów wizerunkowych oraz reklamowo-promocyjnych
dla WP Hala Ludowa Sp. z o.o. na potrzeby wydarzenia Festiwal Innowacji.

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/21/2013/DM

 

 Zamawiajacy opublikował ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania
w Biuletynie Zamówiń Publicznych pod numerem 198603-2013 w dniu 27.09.2013 r. i zamieścił na stronie internetoweej Zamawiajacego www.halastulecia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,
 w miejscu publicznie dostepnym

 

SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostepna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert

 

Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiajacy przekaże pisemną wersję SIWZ
wraz z kompletem załączników

 

Zamawiajacy zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco treści ogłoszenia  

                                               

TERMIN SKŁADANIA OFERT    07.10.2013 r. do godz. 09:30

                                               

TERMIN OTWARCIA OFERT:      07.10.10.2013 r. godz. 10:00

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

 

 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony: Wydruk, montaż oraz dostawa materiałów wizerunkowych oraz reklamowo-promocyjnych dla WP Hala Ludowa Sp. z o.o. na potrzeby wydarzenia Festiwal Innowacji.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27 13:31:53
Data udostępnienia informacji: 2013-09-27 13:31:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-03 15:08:07

Wersja do wydruku...

corner   corner