logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2014 > styczeń > 2014-01-03
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ pn. Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym we W

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu w roku 2014.
 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/PN/1/2014/DOI

Rodzaj zamówienia: USŁUGA

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     14.01.2014 r. do godz. 09:30

TERMIN OTWARCIA OFERT:            14.01.2014 r.godz. 10:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFE
RTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2014 r. pod numerem 1521-2014, zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.

SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Uwaga Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi ). Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszej Specyfikacji.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ pn. Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym we W
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-03 11:07:53
Data udostępnienia informacji: 2014-01-03 11:07:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 13:28:23

Wersja do wydruku...

corner   corner