logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2014 > luty > 2014-02-14
PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Zasilanie docelowe abonenckiej stacji transformatorowej R-3738 Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu , ul. Wystawowa 1.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zasilanie docelowe abonenckiej stacji transformatorowej R-3738 Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu , ul. Wystawowa 1”
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)
znak: ZP/PN/4/2014/DII
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:     03.03.2014 r. do godz. 09:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:     03.03.2014 r.godz. 10:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
1)     SIWZ wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania.  Wersja elektroniczna SIWZ jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi) od dnia publikacji ogłoszenia w BZP do upływu terminu skłądania ofert.. Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
2)    Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
3)  Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszej Specyfikacji.
 
Uwaga: Dokumentacja projektowa - Załączniki Nr 8a, 8b i 8c ze względu na dużą objętość plików zamieszczona jest pod adresem: ftp.halastulecia.pl;
Użytkownik: zasilanie
hasło: wck
 
 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców, które obędzie się w dniu 19.02.2014 r. w formie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Wizja lokalna obiektów rozpocznie się od godz. 10:00 przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu (spotkanie Wykonawców pod łącznikiem pomiędzy budynkami Wrocławskiego Centrum Kongresowego a Halą Stulecia). Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że zgłoszenia Wykonawców, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej ww. obiektów należy przekazywać telefonicznie lub e-mailem do Pani Ewy Drożdżal tel. (+ 48 71) 347 51 30, telefon komórkowy 785 999 023, e-mail: edrozdzal@halastulecia.plZamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej ww. obiektów nie jest obowiązkowy.
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Zasilanie docelowe abonenckiej stacji transformatorowej R-3738 Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu , ul. Wystawowa 1.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-14 12:59:30
Data udostępnienia informacji: 2014-02-14 12:59:30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-12 13:52:51

Wersja do wydruku...

corner   corner