logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2014 > sierpień > 2014-08-01
PRZETARG NIEOGRANICZONY PN."Rewaloryzacja szaty roślinnej fragmentu zabytkowego Parku Szczytnickiego (pomiędzy ulicami Mickiewicza, Kopernika, Paderewskiego i Różyckiego) we Wrocławiu, sektor VII

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Rewaloryzację szaty roślinnej fragmentu zabytkowego Parku Szczytnickiego (pomiędzy ulicami Mickiewicza, Kopernika, Paderewskiego i Różyckiego) we Wrocławiu, sektor VII; dz. 1 AM-11, obręb Zalesie.
  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/7/2014/DII

  TERMIN SKŁADANIA OFERT:     15.09.2014 r. do godz. 09:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:      15.09.2014 rgodz. 10:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
 
SIWZ udostępniona jest zostanie na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
 
SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi ).
 
Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące oraz celem dokonania weryfikacji informacji zawartych w dokumentacji niniejszego postępowania przekazanego przez Zamawiającego

Załączniki do pobrania: 2014-08-01 14:55:41 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (162.15 kB)
2014-08-04 10:31:03 - OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA (78.33 kB)

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY PN."Rewaloryzacja szaty roślinnej fragmentu zabytkowego Parku Szczytnickiego (pomiędzy ulicami Mickiewicza, Kopernika, Paderewskiego i Różyckiego) we Wrocławiu, sektor VII
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01 14:41:29
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01 14:41:29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 10:31:12

Wersja do wydruku...

corner   corner