logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2015 > listopad > 2015-11-02
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa nawierzchni szutrowej przy zachodnim skrzydle budynku WCK i budowa niskiego murka oporowego skarpy przy Per

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa nawierzchni szutrowej przy zachodnim skrzydle budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego i budowa niskiego murka oporowego skarpy przy Pergoli  we Wrocławiu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/5/2015/DIT

Termin składania ofert: 19.11.2015 r. do godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: 19.11.2015 r. godz. 10:00

Załączniki od Nr 2.1a / 2.1b do Nr 2.3a i 2.3c do SIWZ: Projekty budowlane, Projekty Wykonawcze, STWiORB - zamieszczone zostały na ftp.halaludowa.wroc.pl ze wzgledu na ich dużą objetość. Dostęp na ftp. jest możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania na własna odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.Dokonanie wizji lokalno-terenowej możliwe jest w porozumieniu z Panem Danielem Czerkiem - tel. 71 347-50-07; e-mail: dczerek@halastulecia.pl;

Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej ww. obiektów nie jest obowiązkowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści niniejszej SIWZ na podstawie art. 38 ustawy, kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE pn. „Przebudowa nawierzchni szutrowej przy zachodnim skrzydle budynku WCK i budowa niskiego murka oporowego skarpy przy Per
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2015-11-02 12:59:13
Data udostępnienia informacji: 2015-11-02 12:59:13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-20 14:13:37

Wersja do wydruku...

corner   corner