logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2018 > sierpień > 2018-08-13
PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
pn. „
Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Wartość zamówienia:

Postępowanie o wartości poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EURO. Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy (procedura odwrócona).

Przedmiotowe postępowanie opublikowane zostało

w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 w dniu 13.08.2018 r., nr OGŁOSZENIA - 603666-N-2018

Z uwagi na złożony zakres prac - zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt
i ryzyko wszystkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy
.
Zamawiający informuje, że wizja lokalna możliwa będzie w dniach 14.08.2018 r. do 22.08.2018 r. po wcześniejszym zgłoszeniu.

Termin składania ofert: do dnia: 30.08.2018 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek WCK, pokój nr 351 w dniu 30.08.2018 r. o godz. 10:30

Uwaga !!! ze względu, iż dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy) są plikami o dużej pojemności będą możliwe do pobrania przez Wykonawcę ze strony ftp.halaludowa.wroc.pl po otrzymaniu od Zamawiajacego hasła. Wykonaca zainteresowany pobraniem dokumentacji projektowej proszony jest o złożenie na wskazany adres poczty elektronicznej wniosku w celu przekazania przez Zamawiajacego odpowiedniego hasła.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 13:26:20
Data udostępnienia informacji: 2018-08-13 13:26:20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 11:15:44

Wersja do wydruku...

corner   corner