logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2019 > luty > 2019-02-22
USŁUGI STAŁEJ, BEZPOSREDNIEJ OCHRONY OSÓB i MIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługę społeczną

pn.: usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego
w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.,

zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu wraz z załącznikami.

o wartości zamówienia o wartości wyższej niż 30 000 euro i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zm.).

Rodzaj zamówienia publicznego: usługi

CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie;

Postępowanie zostało oznaczone znakiem ZP/US/1/BZ/2019  na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu (51–618), ul. Wystawowa 1, Sekretariat pokój nr 302 (Wrocławskie Centrum Kongresowe), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 10.00 dnia 05 marca 2019 r.

 

Załączniki do pobrania: 2019-02-22 12:04:55 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (14.54 MB)
2019-02-22 12:06:00 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik Nr 3 (2.32 MB)
2019-02-22 12:07:19 - PROJEKT UMOWY - Załącznik Nr 10 (1.25 MB)
2019-02-22 12:08:14 - FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik Nr 1 (124.00 kB)
2019-02-22 12:08:52 - FORMULARZ CENOWY - Załącznik Nr 2 (103.50 kB)
2019-02-22 12:10:28 - WYKAZ USŁUG ochrony (...) - Załącznik Nr 4 (51.00 kB)
2019-02-22 12:11:33 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - Załącznik Nr 5 (33.65 kB)
2019-02-22 12:12:25 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - Załącznik Nr 5a (39.50 kB)
2019-02-22 12:13:09 - WYKAZ NARZĘDZi (...) - Załącznik Nr 6 (27.68 kB)
2019-02-22 12:14:04 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (GK) - Załącznik Nr 7 (41.00 kB)
2019-02-22 12:14:44 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA - Załącznik Nr 8 (68.50 kB)
2019-02-22 12:16:16 - WYKAZ OSÓB - Załącznik Nr 9 (28.95 kB)
2019-02-22 12:16:55 - ZOBOWIAZANIE PT - Załącznik Nr 11 (36.00 kB)
2019-02-22 12:17:47 - KLAUZULA wynikająca z obowiązku inf. RODO - Załącznik Nr 12 (25.92 kB)
2019-02-28 14:58:34 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW (537.69 kB)
2019-03-01 07:33:39 - NOWY ZAŁACZNIK Nr 2 FORMULARZ CENOWY (103.50 kB)
2019-03-01 07:35:52 - NOWY ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (121.00 kB)
2019-03-01 07:37:35 - NOWY ZAŁĄCZNIK Nr 9 WYKAZ OSÓB (28.95 kB)
2019-03-01 14:09:18 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 2 (984.28 kB)
2019-03-01 14:11:16 - AKTUALNY POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (121.00 kB)
2019-03-05 12:25:36 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (84.22 kB)

Nazwa dokumentu: USŁUGI STAŁEJ, BEZPOSREDNIEJ OCHRONY OSÓB i MIENIA
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 09:24:07
Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 09:24:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-13 09:51:39

Wersja do wydruku...

corner   corner