logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2019 > marzec > 2019-03-08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYMIANA ROLET OKIENNYCH W POZIOMIE II, III i IV KOPUŁY SALI WIDOWISKOWEJ W BUDUNKU HALI STULECIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYMIANA ROLET OKIENNYCH W POZIOMIE II, III i IV KOPUŁY SALI WIDOWISKOWEJ
W BUDUNKU HALI STULECIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
pn. „
Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Wartość zamówienia:

Postępowanie o wartości poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EURO.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem procedury okreslonej w art. 24aa ustawy PZP (procedura odwrócona).

Termin składania ofert: do dnia: 25.03.2019 r. do godz. 09:30

Miejsce składania Ofert: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pokój nr 302 (sekretariat).

Przed przygotowaniem oferty proszę dokładnie zapoznać się ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikami.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYMIANA ROLET OKIENNYCH W POZIOMIE II, III i IV KOPUŁY SALI WIDOWISKOWEJ W BUDUNKU HALI STULECIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudo
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 13:18:19
Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 13:18:19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-18 12:10:29

Wersja do wydruku...

corner   corner