logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2010 > sierpień > 2010-08-31
Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego w wysokości 6 700 000 zł.,

null

Załączniki do pobrania: 2010-08-31 09:33:22 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1.23 MB)
2010-08-31 09:34:03 - SIWZ (2.29 MB)
2010-08-31 09:34:42 - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY (354.24 kB)
2010-08-31 09:35:50 - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (76.78 kB)
2010-08-31 09:36:24 - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (91.00 kB)
2010-08-31 09:36:58 - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (769.66 kB)
2010-08-31 09:54:01 - ZAŚWIADCZENIE O NADANIU Nr REGON - ZAMAWIAJACY (120.07 kB)
2010-08-31 10:06:42 - NIP ZAMAWIAJACEGO (61.37 kB)
2010-08-31 10:07:40 - UCHWAŁA SEJMIKU WD (84.46 kB)
2010-09-10 09:50:45 - PISMO PRZEWODNIE DO WYKONAWCÓW (88.50 kB)
2010-09-10 09:51:37 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2008 (4.76 MB)
2010-09-10 09:52:42 - OPINIA i RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2008 (2.79 MB)
2010-09-10 09:53:52 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 (4.69 MB)
2010-09-10 09:56:37 - OPINIA i RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2009 (2.80 MB)
2010-09-10 09:57:40 - F-01 za II kwartał 2010 r. (726.50 kB)
2010-09-10 09:58:58 - UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WP HALA LUDOWA (115.55 kB)
2010-09-10 10:00:02 - ZAŚWIADCZENIE US (212.09 kB)
2010-09-10 10:00:55 - ZAŚWIADCZENIE ZUS (142.02 kB)
2010-09-10 10:02:30 - ODPIS KRS (973.83 kB)
2010-09-10 10:03:38 - UMOWA SPÓŁKI (1.33 MB)
2010-09-15 09:51:50 - OPINIA BANKOWA (61.54 kB)
2010-09-28 14:51:50 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (742.51 kB)
2010-09-28 14:52:49 - MODYFIKACJA SIWZ (232.01 kB)
2010-09-28 14:53:41 - ZMODYFIKOWANY WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 4 do SIWZ (792.49 kB)
2010-09-28 15:00:43 - Załącznik Nr 1 do umowy - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (27.50 kB)
2010-09-28 15:09:21 - OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA - Załacznik do odpowiedzi na pytania (1.20 MB)
2010-09-28 15:10:14 - HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA - Załącznik do odpowiedzi na pytania (45.82 kB)
2010-09-28 15:11:02 - PLAN FINANSOWY - Załącznik do odpowiedzi na pytania (1.00 MB)
2010-09-28 15:13:02 - BADANIE RYNKU - Załącznik do dpowiedzi na pytania (550.80 kB)
2010-10-01 09:25:18 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA w DZUUE (84.99 kB)
2010-10-06 13:53:32 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 (1.03 MB)
2010-10-06 13:54:12 - MODYFIKACJA SIWZ 2 (218.66 kB)
2010-10-06 13:55:21 - ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTY - Załącznik Nr 1 do SIWZ (360.00 kB)
2010-10-06 13:57:08 - POPRAWIONY WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 4 do SIWZ (1000.05 kB)
2010-10-06 13:58:12 - BRAKUJACA STR. (28) RAPORTU Z BADANIA BILANSU za rok 2008 (97.59 kB)
2010-10-06 13:59:21 - SIWZ (poprawione str. 2-5, 12-13) (978.69 kB)
2010-10-11 14:40:39 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA w DZUUE 2 (82.01 kB)
2010-10-27 10:53:52 - MODYFIKACJA SIWZ 3 (109.16 kB)
2010-10-29 10:49:23 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA (74.35 kB)

Nazwa dokumentu: Udzielenie kredytu bankowego inwestycyjnego w wysokości 6 700 000 zł.,
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2010-08-31 09:27:07
Data udostępnienia informacji: 2010-08-31 09:27:07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-29 10:49:34

Wersja do wydruku...

corner   corner