logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2012 > marzec > 2012-03-13
Usługi bieżącej konserwacji i drobnych napraw w obiektach kubaturowych Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Usługi bieżącej konserwacji i drobnych napraw w obiektach kubaturowych Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity),

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Znak postępowania: ZP/PN/4/2012/ DIR

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania zostało zamieszczone i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 76588-2012 zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.halaludowa.wroc.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.03.2012 r.

 

Nazwa dokumentu: Usługi bieżącej konserwacji i drobnych napraw w obiektach kubaturowych Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Szyjkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Szyjkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Szyjkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-13 13:13:38
Data udostępnienia informacji: 2012-03-13 13:13:38
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-26 10:50:07

Wersja do wydruku...

corner   corner