logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2012 > czerwiec > 2012-06-20
SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NA:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w WP Hala Ludowa
Sp. z o.o.  ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.)
i powyżej równowartości kwoty 200 000 euro.

 

 

Znak postępowania: ZP/PN/9/2012/DT

 

 

 

 

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

 

 

 

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców,  które obędzie się w dniu 05 lipca 2012 r. w formie wizji lokalnej
w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Wizja lokalna obiektów  rozpocznie się od godz. 10:00 przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu (spotkanie Wykonawców pod łącznikiem pomiędzy budynkami Wrocławskiego Centrum Kongresowego a Halą Stulecia).

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2012 r. do godz. 09:30

Załączniki do pobrania: 2012-06-20 09:24:08 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (149.00 kB)
2012-06-25 08:33:23 - OGŁOSZENIE nr 2012/S 119-197403 OPUBLIKOWANE w DZUUE (239.19 kB)
2012-06-25 08:33:44 - SIWZ (21.30 MB)
2012-06-25 08:35:12 - Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY (2.39 MB)
2012-06-25 08:36:55 - Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 22 (325.82 kB)
2012-06-25 08:38:02 - Załącznik nr 3a do SIWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU (280.99 kB)
2012-06-25 08:38:35 - Załącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (11.23 MB)
2012-06-25 08:40:04 - Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU CZĘCI ZAMÓWIENIA (356.25 kB)
2012-06-25 08:41:27 - Załącznik nr 5 do SIWZ - DOŚWIADCZENIE (1.19 MB)
2012-06-25 08:42:19 - Załącznik nr 6 do SIWZ - WYKAZ POWIERZCHNI WCK (2.06 MB)
2012-06-25 08:43:07 - Załącznik nr 6a do SIWZ - WYKAZ POWIERZCHNI HALA (4.34 MB)
2012-06-25 08:43:45 - Załącznik nr 6b do SIWZ - PLAN SYTUACYJNY TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH (2.65 MB)
2012-06-25 08:44:45 - Załącznik nr 7a do SIWZ - ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW (294.61 kB)
2012-06-25 08:45:48 - Załącznik nr 8 do SIWZ - STANDARYZACJA uSŁU SPRZĄTANIA (7.49 MB)
2012-06-25 08:46:20 - Załącznik nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB (855.07 kB)
2012-06-25 08:47:27 - Załącznik nr 10 do SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI i URZADZEŃ (872.09 kB)
2012-06-25 08:48:12 - Załącznik nr 10a do SIWZ - WYKAZ ŚRODÓW CZYSTOSCI I HIGIENY (2.53 MB)
2012-06-25 08:49:01 - Załącznik nr 11 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY (1.38 MB)

Nazwa dokumentu: SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-06-20 08:38:36
Data udostępnienia informacji: 2012-06-20 08:38:36
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 08:49:07

Wersja do wydruku...

corner   corner