logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2012 > sierpień > 2012-08-22
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę elementów wyposażenia serwera oraz komputera stacjonarnego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu

DOTYCZY POSTĘPOWNIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

dostawę elementów wyposażenia serwera oraz komputera stacjonarnego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228, z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 234, poz. 1386, nr 240. poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769), zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/PN/14/2012/DTIiTA

Postępowanie wszczete 22.08.2012 r. - Ogłoszenie o zamówieniu dot. niniejszego postępowania zostało przesłane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 310894-2012

i wywieszone na tablicy ogłoseń w siedzibie Zamawiajacego oraz zamieszczone na stronie internetowej www.halastulecia.pl;

 

 

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę elementów wyposażenia serwera oraz komputera stacjonarnego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-22 16:22:06
Data udostępnienia informacji: 2012-08-22 16:22:06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-22 16:37:38

Wersja do wydruku...

corner   corner