logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > styczeń > 2013-01-23
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o. o. we Wrocławiu na terenie całego kraju, jak również na t

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o. o. we Wrocławiu na terenie całego kraju, jak również na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.),

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Znak postępowania: ZP/PN/3/2013/ DTIiTAUWAGA: Termin składania ofert uległ zmianie tj. oferty należy złożyć: 

nie  później  niż  do  dnia 19.02.2013 r. do godz. 09:30

 

Otwarcie ofert: 19.02.2013 r. godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe, Sekretariat pok. nr 302

Uwaga: W związku z zapytaniami do SIWZ Zamawiający udostepnił na stronie www wzór umowy z wprowadzonymi zmianami.

Załączniki do pobrania: 2013-01-23 11:06:24 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 31828-2013 z dnia 23.01.2013 (2.45 MB)
2013-01-23 11:07:08 - SIWZ (9.34 MB)
2013-01-23 11:08:30 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (3.79 MB)
2013-01-23 11:08:57 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Ośw. z art. 22 ust. 1 (360.56 kB)
2013-01-23 11:09:17 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Ośw. z art. 24 ust. 1 (280.41 kB)
2013-01-23 11:09:54 - Załącznik nr 3a do SIWZ - Ośw. osób fizycznych art. 24 ust. 1 p.2 (365.24 kB)
2013-01-23 11:10:14 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (1.00 MB)
2013-01-23 11:10:39 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy (955.30 kB)
2013-01-23 11:10:58 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług (240.27 kB)
2013-01-23 11:11:25 - Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (7.60 MB)
2013-01-23 15:46:50 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32684-2013 z dnia 23.01.2013 (894.82 kB)
2013-01-23 15:47:29 - Modyfikacja SIWZ 1 (723.97 kB)
2013-01-29 15:11:05 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 39830-2013 z dnia 29.01.2013 (2.71 kB)
2013-01-29 15:11:55 - Modyfikacja SIWZ 2 (326.13 kB)
2013-02-01 14:20:39 - Wyjaśnienia treści SIWZ 3 (5.46 MB)
2013-02-01 14:21:33 - Wyjaśnienia treści SIWZ 4 (3.84 MB)
2013-02-01 14:22:05 - Wyjasnienia treści SIWZ 5 (1.60 MB)
2013-02-01 14:22:54 - Projekt umowy z wprowadzonymi zmianami (6.51 MB)
2013-02-08 14:35:07 - Ogłoszenie nr 21017-2013 o zmianie ogłoszenia z dnia 23.01.2013 (282.99 kB)
2013-02-08 14:36:05 - MODYFIKACJA SIWZ 3 (482.75 kB)
2013-02-11 13:21:09 - Wyjasnienia treści SIWZ 7 (1.83 MB)

Nazwa dokumentu: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o. o. we Wrocławiu na terenie całego kraju, jak również na t
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Szyjkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Szyjkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Szyjkowska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-23 10:53:13
Data udostępnienia informacji: 2013-01-23 10:53:13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 13:21:30

Wersja do wydruku...

corner   corner