logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > luty > 2013-02-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmujaca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby WP Hala Ludowa we Wrocławiu.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJACĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WROCŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
 HALA LUDOWA WE WROCŁAWIU.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

ZP/PN/5/2013/DIR

 

      Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców,  które obędzie się w dniu 25.02. 2013 r. w formie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Wizja lokalna obiektów  rozpocznie się od godz. 10:00 przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu - szczegółowe informacje w SIWZ.

 

termin składania ofert: 04.04.2013 r. do godz. 09:30

otwarcie ofert: 04.04.2013 r. godz. 10:00

 

Zamawiający przesłał ogłoszenie o zamówieniu dotyczace niniejszego postępowania, celem jego publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,
w miejscu publicznie dostępnym.
SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

 

 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmujaca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby WP Hala Ludowa we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Szyjkowska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20 10:59:01
Data udostępnienia informacji: 2013-02-20 10:59:01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-27 10:52:39

Wersja do wydruku...

corner   corner