logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > luty > 2013-02-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług dla Projektu pn. Wdrożenie E-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług dla Projektu

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie
o wartości poniżej 200 000, 00 euro (kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/PN/ 6 /2013/DPS

Uwaga zmiana terminów składania i otwarcia ofert:
 
Termin składania ofert: 07 marca 2013 r. do godz. 09:30
                                           14 marca 2013 r. do  godz. 09:30
18 marca 2013 r. do godz. 09:30
Otwarcie ofert: 07 marca 2013 r. o godz. 10:00
                            14 marca 2013 r. o godz. 10:00
18 marca 2013 r. o godz. 10:00
(szczegółowe informacje dot. składania i otwarcia ofert zawiera rozdział XV SIWZ)
 
Realizacja projektu jest objęta dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczna i kulturową.
 
UWAGA: Załącznik Nr 1C - System Identyfikacji Wizualnej i Załącznik Nr 1d - Mapy ze względu na dużą objętość plików zamieszczone są pod adresemftp.halastulecia.pl

Użytkownik: euslugi          Haslo: euslugi

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej ww. obiektów nie jest obowiązkowy.
Planowany termin zorganizowania wizji lokalnej - 26 luty 2013 r. 
(szczegółowe informacje w SIWZ) 
 
 Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.
 

 

 

pn. "Wdrożenie E-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu".

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług dla Projektu pn. Wdrożenie E-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20 15:39:52
Data udostępnienia informacji: 2013-02-20 15:39:52
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-13 14:35:57

Wersja do wydruku...

corner   corner