logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > marzec > 2013-03-01
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: usługi cateringowe na potrzeby organizowanych Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa we Wrocławiu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługi cateringowe na potrzeby organizowanych Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa we Wrocławiu.

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.)
 
Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/PN/7/2013/DOI
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.03.2013 r. do godz. 09:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT12.03.2013 r. godz. 10:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
 
Zamawiajacy opublikował OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. niniejszego postepowania
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 32257-2013 w dniu 01.03.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiajacego www.halastulecia.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego od dnia publikacji do dnia upływu terminu składania ofert.
 
SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl. Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwosć zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie  na bieżąco zmian treści ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ.
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: usługi cateringowe na potrzeby organizowanych Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-03-01 13:49:36
Data udostępnienia informacji: 2013-03-01 13:49:36
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-01 14:32:53

Wersja do wydruku...

corner   corner