logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > lipiec > 2013-07-17
PRZETARG NIEOGRANICZONY na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA oraz UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA oraz UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ  Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 znak postępowania: ZP/PN/13/2013/DF
 
Postępowanie wszczęte w dniu 17.07.2013 r. - OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU dot. niniejszego postępowanie zostało przesłane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 280140-2013 i wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej www.halastulecia.pl;
 
W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker ubezpieczeniowy: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 148, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101053.
 
Postępowanie podzielone jest na dwie części (pakiety).
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców, które obędzie się w dniu 22.07.2013 r. w formie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Wizja lokalna obiektów rozpocznie się od godz. 10:00 przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu (spotkanie Wykonawców pod łącznikiem pomiędzy budynkami Wrocławskiego Centrum Kongresowego a Halą Stulecia).
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.07.2013 r. do godz. 09:30 - Pokój nr 302 (SEKRETARIAT) - budynek WCK
TERMIN OTWARCIA OFERT: 26.07.2013 r. godz. 10:00
 
Zamawiający zastrzega mozliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia. 
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-17 14:47:44 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (27.94 kB)
2013-07-17 14:47:59 - SIWZ (2.22 MB)
2013-07-17 14:49:35 - ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ - FO dla Pakietu Nr 1 (1.02 MB)
2013-07-17 14:50:10 - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ - FK dla Pakietu Nr 1 (733.66 kB)
2013-07-17 14:50:48 - ZAŁĄCZNIK Nr 2a do SIWZ - FO dla Pakietu Nr 2 (733.66 kB)
2013-07-17 14:51:34 - ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 (38.34 kB)
2013-07-17 14:53:56 - ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (32.73 kB)
2013-07-17 14:55:07 - ZAŁĄCZNIK Nr 4a do SIWZ - Oswiadczenie osób fizycznych o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (52.25 kB)
2013-07-17 14:56:15 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależnosci do grupy kapitałowej (44.15 kB)
2013-07-17 14:57:29 - ZAŁACZNIK Nr 7 do SIWZ - Wykaz środków trwałych (465.45 kB)
2013-07-17 14:58:05 - ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu elektronicznego (348.23 kB)
2013-07-17 14:58:46 - ZAŁACZNIK Nr 9 do SIWZ - PEŁNOMOCNICTWO (LIST BROKERSKI) (51.38 kB)
2013-07-17 14:59:27 - ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ - Oszacowanie obiektu HS (397.52 kB)
2013-07-17 15:00:13 - ZAŁĄCZNIK Nr 11 do SIWZ - Projekt umowy dla pakietu nr 1 (440.64 kB)
2013-07-17 15:00:46 - ZAŁĄCZNIK Nr 12 do SIWZ - Projekt umowy dla pakietu nr 2 (364.82 kB)
2013-07-17 15:39:25 - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ - WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI (46.68 kB)
2013-07-17 15:43:49 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FK dla Pakietu Nr 1 (2.91 MB)
2013-07-18 11:27:54 - Poprawiona str. 4 SIWZ - w związku z błędem pisarskim w zakresie terminu realizacji (110.95 kB)

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA oraz UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-07-17 12:46:53
Data udostępnienia informacji: 2013-07-17 12:46:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 11:28:05

Wersja do wydruku...

corner   corner