logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > sierpień > 2013-08-19
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu miejsc w prasie i publikacji ogłoszeń prasowych w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, dwumiesięcznikach, kwartalnik

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług zakupu miejsc w prasie i publikacji ogłoszeń prasowych
w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, dwumiesięcznikach, kwartalnikach, półrocznikach, rocznikach oraz publikacja ogłoszeń reklamowych na portalach internetowych o zasięgu lokalnym (woj. dolnośląskie)  i ogólnokrajowym (obszar całego
kraju).

 

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) o wartości zamówienia poniżej  200 000 EURO

 

znakl postępowania: ZP/PN/18/2013/DM

 

Postępowanie wszczęte w dniu 19.08.2013 r.- OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU dot. niniejszego postępowania zostałó przesłane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 333714-2013 i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na stronie internetowej www.halastulecia.pl

Termin składania ofert: 27.08.2013 r. do godz.09.30 - pokój nr 302 (Sekretariat) - budynek WCK)

Termin otwarcia ofert: 27.08.2013 r. godz.10.00 - pokój nr 351 -  budynk WCK

 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia

p

 

Nazwa dokumentu: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu miejsc w prasie i publikacji ogłoszeń prasowych w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, dwumiesięcznikach, kwartalnik
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-19 23:41:50
Data udostępnienia informacji: 2013-08-19 23:41:50
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-20 12:02:50

Wersja do wydruku...

corner   corner