logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
pn. „
Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Wartość zamówienia:

Postępowanie o wartości poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EURO. Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy (procedura odwrócona).

Przedmiotowe postępowanie opublikowane zostało

w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 w dniu 04.09.2018 r., nr OGŁOSZENIA - 612242-N-2018

Z uwagi na złożony zakres prac - zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt
i ryzyko wszystkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy
.
Zamawiający informuje, że wizja lokalna możliwa będzie w dniach 06.09.2018 r. do 12.09.2018 r. po wcześniejszym zgłoszeniu.

Termin składania ofert: 19.09.2018 r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego: budynek WCK, pokój 351 w dniu 19.09.2018 r. o godz. 10:00

Uwaga ze wzgledu, iż dokumentacja projektowa jest plikiem o dużej pojemności jest ona udostepniona na ftp:

adres: ftp://ftp.halastulecia.pl po zalogowaniu się:

Użytkownik: przetarg

Hasło: Hala100 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie prac budowlanych ZP/PN/2/DI/2018
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 13:57:09
Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 13:57:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-22 10:24:37

Wersja do wydruku...

corner   corner