logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


UWAGA!!!

zmiana w rozdziale 6 Ogłoszenia - błąd pisarski w dacie składania i otwarcia ofert:

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu (51–618),
ul. Wystawowa 1, Sekretariat pokój nr 302 (Wrocławskie Centrum Kongresowe), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż
do godziny 10.00 dnia jest: 03.02.2020 r. winno być: 03.03.2020 r.

5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi jest: w dniu 03.02.2020 r. winno być: 03.03.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (Budynek Wrocławskiego Centrum Kongresowego - (WCK), pokój nr 351. W przypadku zmiany miejsca, w którym odbędzie się otwarcie ofert - informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia przy Sekretariacie Spółki (pokój 302).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
na usługi społeczne

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o.

51 – 618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

zaprasza

   do złożenia oferty:

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONIARSKICH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ, STAŁEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE 24 miesięcy tj. OD 01 KWIETNIA 2020R. DO 31 MARCA 2022 r.

Rodzaj zamówienia publicznego: usługi

CPV: 79.71.00.00-4 - Usługi ochroniarskie;

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/US/1/BZ/2020. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu (51–618), ul. Wystawowa 1, Sekretariat pokój nr 302 (Wrocławskie Centrum Kongresowe), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 10.00 dnia 03.03.2020 r.

Nazwa dokumentu: USŁUGI SPOŁECZNE PN. „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONIARSKICH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ, STAŁEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE 24 miesięcy tj. OD 01 KWIETNIA 2020 r. DO 31 MARCA 2022
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 10:33:47
Data udostępnienia informacji: 2020-02-21 10:33:47
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 09:44:21

Wersja do wydruku...

corner   corner