logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZAMAWIAJĄCY: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o.
ogłasza KONKURS OFERT

na organizację strefy gastronomicznej na Placu parkingowym przy wejściu „D” do Hali Stulecia, podczas sezonu letniego trwającego od 01.05.2021 do 10.10.2021 r. w zakresie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami na stronie internetowej: http://bip.halastulecia.pl

 

Oferty należy składać zgodnie z zapisami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert tj. w sekretariacie Spółki budynek WCK (pok. 302), adres: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs – organizacja strefy gastronomicznej” osobiście lub w formie elektronicznej (e-mail) na adres info@halastulecia.pl;

w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa dokumentu: KONKURS OFERT na organizację strefy gastronomicznej na Placu parkingowym przy wejściu „D” do Hali Stulecia
Podmiot udostępniający: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Marcin Hawranek
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Marcin Hawranek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Hawranek
Data wytworzenia informacji: 2021-03-31 09:59:57
Data udostępnienia informacji: 2021-03-31 09:59:57
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 11:14:29

Wersja do wydruku...

corner   corner