logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 35/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 173 ust. 5, art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

§ 1.

 

 Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

754

 

 

 

 

 

75412

 

 

 

 

 

4010

4170

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

 

9.900,-

 

 

 

 

 

 

9.900,-

 

758

 

 

 

75818

 

 

 

 

4810

 

 

Różne rozliczenia

 

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

 

 

 

 

1.500,-

 

 

801

 

 

 

80101

 

 

 

 

4010

4170

4240

 

4260

4300

4350

6050

 

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

 

1.000,-

 

2.996,-

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

1.000,-

 

 

 

1.089,-

407,-

2.500,-

 

80103

 

 

 

4210

4240

 

4300

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

800,-

800,-

 

 

 

 

 

 

1.600,-

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

851

 

 

85154

 

 

 

 

4210

4300

Ochrona zdrowia

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

500,-

 

 

 

500,-

 

 

852

 

 

85214

 

 

 

 

3110

4300

Pomoc społeczna

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

240,-

 

 

 

 

 

240,-

 

 

900

 

 

 

 

90095

 

 

 

 

 

4300

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

1.500,-

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:15:56
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:15:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:16:39

Wersja do wydruku...

corner   corner