logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOTYCZY:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław".

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
- DZ.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.

 

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/PN/12/2011/DT

 OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - opublikowane zostało w BIULETYNIE UZP w dniu 07 lipca 2011 r. NR OGŁOSZENIA 186893 oraz zamieszczone na stronie internetowej ZAMAWIAJACEGO: www.halaludowa.wroc.pl; w zakładce BIP i tablicy ogłoszeń w budynku WFF, II piętro ul. Wystawowa 1 w dniu 07 lipca 2011 r.

 UWAGA: Postępowanie będzie prowadzone przy udziale Brokera ubezpieczeniowego działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław. Do obowiązków brokera należy udział w postępowaniu w charakterze biegłego oraz bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego. Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. otrzyma prowizję brokerską   od Wykonawcy (Ubezpieczyciela), z którym Zamawiający podpisze umowę.

 

 

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawo zamówień publicznych

tj. 193.000 EURO  na usługę;

Nazwa dokumentu: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzib
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-07 12:35:00
Data udostępnienia informacji: 2011-07-07 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-07 15:01:14

Wersja do wydruku...

corner   corner