logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zamawiający:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1,
51-618 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000051000,

NIP: 896-000-10-95, REGON: 0011005092

    działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2014  (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), tj. dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
 z a p r a s z a

wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie z opisanymi w Zaproszeniu warunkami.

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  telefonii komórkowej wraz
z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana Operatora).

Zamówienie obejmuje następujące usługi oraz dostawy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5 usługi telefonii komórkowej  oraz

(CPV): 32.25.00.00-0 Telefony komórkowe

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Hawranek
Data wytworzenia informacji: 2016-03-15 10:47:58
Data udostępnienia informacji: 2016-03-15 10:47:58
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-18 16:00:53

Wersja do wydruku...

corner   corner