logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Dostawę:

- z montażem i demontażem wykładziny podłogowej panelowej,

- wykładziny podłogowej w brytach,

- wykładziny zabezpieczającej,

do WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław, ul. Wystawowa 1.

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
i poniżej równowartości kwoty 193 000 euro

 

 

 

Znak postępowania: ZP/PN/16/2011/DI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

opublikowane zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2011 r. Nr 230384-2011;

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego www.halaludowa.wroc.pl w zakładce BIP w dniu 04.08.2011 r.;

zamieszczone na tablicy ogłoszeń - Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wystawowa 1, budynek Wytwórni Filmów Fabularnych II piętro;

Nazwa dokumentu: POWTÓRZENIE UNIEWAŻNIONEGO POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ WYKŁADZIN
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 11:58:33
Data udostępnienia informacji: 2011-08-04 11:58:33
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-04 13:31:42

Wersja do wydruku...

corner   corner