logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław".

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawą pzp"
w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 193 000 euro.

 

 

 

UWAGA! Postępowanie będzie prowadzone przy udziale Brokera ubezpieczeniowego działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego jest Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław. Do obowiązków brokera należy udział w postępowaniu w charakterze biegłego oraz bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego. Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. otrzyma prowizję brokerską  od Wykonawcy (Ubezpieczyciela), z którym Zamawiający podpisze umowę.

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/PN/17/2011/DT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO:

OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w dniu 09.08.2011 r. pod nr. 215019-2011;

ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO www.halaludowa.wroc.pl w zakładce BIP w dniu 09.08.2011 r.

WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ w dniu 09.08.2011 r.

Nazwa dokumentu: POWTÓRZENIE UNIEWAZNIONEGO POSTEPOWANIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI I POSIADANEGO MIENIA WP HALA LUDOWA we Wrocławiu Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-09 12:53:05
Data udostępnienia informacji: 2011-08-09 12:53:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-18 11:11:42

Wersja do wydruku...

corner   corner