logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia  we Wrocławiu
w terminie od  lutego do marca  2012 roku.

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), poniżej równowartości kwoty 200.000,00 euro.

 

Znak postępowania: ZP/PN/1/2012/ DS

 

 

Postępowanie wszczęte w dniu 13.01.2012 r. -  Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania zostało zamieszczone i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 14107-2012 zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.halaludowa.wroc.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.01.2012 r.

Nazwa dokumentu: Przetarg na Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie od lutego do marca 2012 roku.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-01-13 15:43:54
Data udostępnienia informacji: 2012-01-13 15:43:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 14:30:58

Wersja do wydruku...

corner   corner