logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


                                                 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW i SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO, ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o.  we Wrocławiu

 

 

                                                        znak postępowania: ZP/PN/2/2012/ DT

Postępowanie wszczete w dniu 15 lutego 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczace niniejszego postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerm 37465-2012
 
i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.halaludowa.wroc.pl oraz wywwieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego w dniu 15 lutego 2012 r.  

 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa dokumentu: PRZETARG NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-15 12:55:27
Data udostępnienia informacji: 2012-02-15 12:55:27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-15 13:22:05

Wersja do wydruku...

corner   corner