logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa
Sp. z o.o.  we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

znak postępowania: ZP/PN/7/2012/DF

 

 

 

Postępowanie wszczęte w dniu 19.04.2012 r. -  Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania zostało zamieszczone i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 125326 - 2012 zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
www.halastulecia.wroc.pl; w dniu 19.04.2012 r.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Szyjkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-19 14:52:54
Data udostępnienia informacji: 2012-04-19 14:52:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-02 10:54:45

Wersja do wydruku...

corner   corner