logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000051000, NIP: 896-000-10-95, REGON: 0011005092

z a p r a s z a

zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.

  „dostawa artykułów profesjonalnej chemii gospodarczej, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do toalet (papier toaletowy, ręczniki papierowe) oraz wyrobów gospodarstwa domowego i sprzętu związanych z utrzymaniem czystości na potrzeby
WP Hala Ludowa w roku 2017

 (postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jedn. z 2015 r. poz. 907 ze zm. tj. dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro)

Termin składania ofert: 02 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

Ofertę nalezy złozyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie za pośrednictwem poczty, kuriera) na adres Zamawiającego Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. (Sekretariat Spółki pokój 302, budynek WCK) ul. Wystawowa 1, 51-618  Wrocław.

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY WP HALA LUDOWA SP. Z O.O. W 2017 ROKU
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-20 11:44:59
Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 11:44:59
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 12:12:05

Wersja do wydruku...

corner   corner