logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

USŁUGĘ EKSPOZYCJI PLAKATÓW NA NOŚNIKACH REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ

DLA WP HALA LUDOWA we Wrocławiu w 2013 r.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/PN/1/2013/DM
Postępowanie wszczęte: 04 stycznia 2013 r.
Ogłoszenie o zamówieniu dot. niniejszego postępowania zostało opublikowane
w BZP pod numerem 2915-2013 w dniu 04.01.2013 r.
oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl;
oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.
SIWZ wraz z załacznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP do upływu terminu składania ofert.

 

Nazwa dokumentu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PN na usługę ekspozycji plakatów na nosnikach reklamy zewnetrznej dla WP Hala Ludowa we Wrocławiu w 2013 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 14:15:09
Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 14:15:09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 14:58:53

Wersja do wydruku...

corner   corner