logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


POWTÓRZENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI

 ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW

WROCŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA HALA LUDOWA WE WROCŁAWIU

znak: ZP/PN/11/2013/DIR

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity).

Zamówienie przekracza wartość określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

ustawy od której jest uzależniony obowiązek przekazywania

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach.

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

 że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców,  które obędzie się w dniu 09.05. 2013 r.

w formie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.

Wizja lokalna obiektów  rozpocznie się od godz. 10:00 - szczegółowe informacje w SIWZ.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.06.2013 r. godz. 09:30

OTWARCIE OFERT: 03.06.2013 r. godz. 10:00

  

Zamawiający w dniu 19.04.2013 r. przesłał ogłoszenie o zamówieniu,

 dotyczące niniejszego postępowania celem jego publikacji

w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.

 SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego

od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dz.U.U.E. do upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

 

 

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do obiektów WP Hala Ludowa we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-22 10:12:50
Data udostępnienia informacji: 2013-04-22 10:12:50
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-22 10:33:41

Wersja do wydruku...

corner   corner