logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wydruk, montaż oraz dostawę materiałów wizerunkowych oraz reklamowo-promocyjnych dla Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. na potrzeby wydarzenia Konferencja Academia Europae.
 
 
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) o wartości zamówienia
poniżej  200 000 EURO
 
 
Znak postępowania - ZP/PN/17/2013/DM
Postepowanie wszczęte w dniu 14.08.2013 r. - OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU - dostawy zostało przesłane
i opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 329440-2013  i wywieszone na tablcy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej www.halastulecia.pl
 
Termin składania ofert - 26.08.2013 r. do godz. 10.00,  pok. nr 302 - budynek WCK
Termin otwarcia ofert - 26.08.2013 r. godz. 10.30, pok. nr 351  - budynek WCK
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach, prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

 

Nazwa dokumentu: Wydruk, montaż oraz dostawa materiałów wizerunkowych oraz reklamowo-promocyjnych dla Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. na potrzeby wydarzenia Konferencja Academia Europae
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-14 12:36:12
Data udostępnienia informacji: 2013-08-14 12:36:12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-14 13:05:48

Wersja do wydruku...

corner   corner