Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 209502-2012 z dnia 2012-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
1.Przedmiotem zamówienia jest: a)dostawa części zamiennych do projektora multimedialnego Barco FLM R22+, b)regeneracja źródła światła do projektora multimedialnego Barco FLM R22+ zamontowanego w instalacji Fontanny Multimedialnej, na...
Termin składania ofert: 2012-06-27

Numer ogłoszenia: 219534 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 209502 - 2012 data 19.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, fax. 071 3486851.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: