Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 31828-2013 z dnia 2013-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych na terenie rzeczpospolitej Polskiej, na terenie Unii Europejskiej i poza nią, w szczególności świadczenie usług...
Termin składania ofert: 2013-01-31

Numer ogłoszenia: 39830 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31828 - 2013 data 23.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, fax. 071 3486851.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: