logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2010 > sierpień > 2010-08-31
Udzielenie kredytu bankowego rewolwingowego w wysokości 13 000 000 zł.,

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
 
na
 
Udzielenie kredytu bankowego rewolwingowego w wysokości 13 000 000 zł.,
w celu pokrycia części finansowego wkładu własnego beneficjenta
dla realizacji projektu:
„Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności
w Architekturze i Budownictwie”

                                                                               Znak: ZP/PN/16/2010/DF

Załączniki do pobrania: 2010-08-31 09:43:58 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1.28 MB)
2010-08-31 09:44:30 - SIWZ (2.31 MB)
2010-08-31 09:45:07 - ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY (307.04 kB)
2010-08-31 09:45:47 - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (77.12 kB)
2010-08-31 09:46:17 - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (94.27 kB)
2010-08-31 09:46:45 - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (868.14 kB)
2010-08-31 09:53:15 - ZAŚWIADCZENIE O NADANIU Nr REGON - ZAMAWIAJACY (120.07 kB)
2010-08-31 10:09:08 - NIP ZAMAWIAJACEGO (61.37 kB)
2010-08-31 10:09:31 - UCHWAŁA SEJMIKU WD (84.46 kB)
2010-09-10 10:05:00 - PISMO PRZEWODNIE DO WYKONAWCÓW (88.50 kB)
2010-09-10 10:06:03 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2008 (4.76 MB)
2010-09-10 10:06:38 - OPINIA i RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2008 (2.79 MB)
2010-09-10 10:07:24 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 (4.69 MB)
2010-09-10 10:08:08 - OPINIA i RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2009 (2.80 MB)
2010-09-10 10:08:37 - F-01 za II kwartał 2010 r. (726.50 kB)
2010-09-10 10:09:05 - UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WP HALA LUDOWA (115.55 kB)
2010-09-10 10:09:38 - ZAŚWIADCZENIE US (212.09 kB)
2010-09-10 10:10:01 - ZAŚWIADCZENIE ZUS (142.02 kB)
2010-09-10 10:10:34 - ODPIS KRS (973.83 kB)
2010-09-10 10:11:03 - UMOWA SPÓŁKI (1.33 MB)
2010-09-15 09:52:45 - OPINIA BANKOWA (61.54 kB)
2010-09-28 15:01:47 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (766.16 kB)
2010-09-28 15:02:55 - MODYFIKACJA SIWZ (219.58 kB)
2010-09-28 15:03:28 - ZMODYFIKOWANY WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 4 do SIWZ (918.68 kB)
2010-09-28 15:03:57 - Załącznik Nr 1 do umowy - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (27.50 kB)

Nazwa dokumentu: Udzielenie kredytu bankowego rewolwingowego w wysokości 13 000 000 zł.,
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2010-08-31 09:38:39
Data udostępnienia informacji: 2010-08-31 09:38:39
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-28 15:04:13

Wersja do wydruku...

corner   corner