logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   minus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2020 > grudzień > 2020-12-02
PRZETARG NIEOGRANICZONY - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW oraz PRODUKTÓW SPOZYWCZYCH

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ORAZ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia: Dostawa

UWAGA: w związku z błędem pisarski (skopiowana kwota z pakietu nr. 2) w Informacji z otwarcia ofert w pkt. 3:

jest: w terminie składania ofert dla Części 3 (PAKIET Nr 3) ryby - wpłynęła 1 oferta (...)

Cena oferty brutto: 194 686,24 zł  - powinno być : 118 834,37 zł zamieszczony zostaje nowy załacznik z poprawną kwota.

Termin składania ofert: 11.12.2020 r. do godz. 9:30 

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.12.2020 r. do godz. 12:00

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2020 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert - oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - pokój nr 302 (sekretariat).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 760729-N-2020 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 02.12.2020 r.

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia nr 540536543-N-2020 z dnia 08.12.2020 r. (NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 14.12.2020r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia nr 540542418-N-2020 z dnia 14.12.2020 r. (NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 15.12.2020r. godz. 11:00

 

Załączniki do pobrania:

2020-12-02 13:26:32 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (119.50 kB)
2020-12-02 13:27:45 - Załącznik Nr 2B do SIWZ KARTA PRODUKTU RÓWNOWAZNEGO (45.50 kB)
2020-12-02 13:29:31 - Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY GK (32.95 kB)
2020-12-02 13:30:42 - Załącznik Nr 5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (36.11 kB)
2020-12-02 13:31:59 - Załącznik Nr 6 do SIWZ - WYKAZ DOSTAW (26.19 kB)
2020-12-02 13:34:20 - Załącznik Nr 7 do SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (36.50 kB)
2020-12-02 13:37:47 - Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (1.01 MB)
2020-12-02 13:38:22 - Załącznik Nr 3 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (569.53 kB)
2020-12-02 13:39:35 - Załącznik Nr 3 do UMOWY (RODO) (16.29 kB)
2020-12-02 14:15:58 - Załączniki Nr 2A (1-10) do SIWZ FORMULARZE OFERTOWO-CENOWE (1.63 MB)
2020-12-03 07:46:34 - SIWZ SKAN (2.19 MB)
2020-12-08 12:20:24 - ZMIANA SIWZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (88.23 kB)
2020-12-08 12:29:52 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW (412.40 kB)
2020-12-08 13:03:01 - ZAŁĄCZNIK Nr 2A.2 MIĘSO (zmiana OPZ) (81.50 kB)
2020-12-10 10:29:57 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW (2) (70.12 kB)
2020-12-14 11:00:26 - informacja nowy termin składania oferta (65.88 kB)
2020-12-14 11:01:47 - NOWY FORMULARZ DO PAKIETU NR 8 - WYROBY GARMAŻERYJNE (70.85 kB)
2020-12-14 11:06:09 - ZMIANA DO OPZ PAKIET NR 8 - WYROBY GARMAZERYJNE (38.05 kB)
2020-12-16 08:30:20 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (1016.52 kB)
2020-12-18 12:35:18 - NOWA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (206.21 kB)
2020-12-21 10:57:47 - INFORMACJA Z OCENY I PORÓWNANIA OFERT (RANKING OFERT) (179.33 kB)
2020-12-23 11:31:32 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (356.03 kB)

Ilość odwiedzin: 1025
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2020-12-02 12:15:28
Data udostępnienia informacji: 2020-12-02 12:15:28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-23 11:31:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner