logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Komisje Rady Gminy - składy osobowe

KOMISJE RADY GMINY MIRZEC


KOMISJA REWIZYJNA


Komisja rewizyjna działa w zakresie spraw kontroli działalności Wójta, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.


 


KOMISJA BUDżETU

Komisja budżetu działa w zakresie spraw dotyczących: - projektów uchwał Budżetu Gminy, - planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz funduszy celowych, - sprawozdań z wykonania budżetu, - przygotowania ocen realizacji budżetu, wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych, - wydawania opinii w sprawach majątkowych Gminy, - opiniowanie zasiągniętych przez gminę wszelkich zobowiązań finansowych i zagadnień mających skutki finansowe dla Gminy, - opiniowanie zadań w zakresię inwestycji.KOMISJA ROLNA I ROZWOJU GMINY


 

Komisja rolna i rozwoju Gminy działa w zakresie spraw dotyczących; - rolnictwa, leśnictwa i ochrony gruntów, - gospodarki wodnej, - gospodarowania terenami, - opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, - bezrobocia, - promocji i rozwoju gminy, - współdziałania z organani samorządu mieszkańców, - prawidłowego rozpatrywania skarg ludności, - wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych, - utrzymania dróg gminnych i dojazdowych do pól.


 

KOMISJA ZDROWIA, OśWIATY I KULTURY

Komisja zdrowia, oświaty i kultury działa w zakresie spraw dotyczących: - działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej, - funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, - upowszechniania kultury, sztuki i czytelnictwa, - rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.


 

KOMISJA BEZPIECZEńSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOżAROWEJ

Komisja bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.pożarowej działa w zakresie spraw dotyczących: - bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - ochrony środowiska i zasobów naturalnych, - stanu sanitarno-higienicznego Gminy, - utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich, - utrzymania urządzeń komunalnych.


Ilość odwiedzin: 2082
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Gminy Mirzec
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady: Jan Kruk
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:40:49
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:40:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:44:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner