logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2012 > lipiec > 2012-07-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
UBEZPIECZENIE MIENIA
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
znak postępowania: ZP/PN/13/2012/DF
 
Postępowanie wszczęte w dniu 24.07.2012 r. - OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU dot. niniejszego postępowanie zostało przesłane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 267890-2012 i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej www.halastulecia.pl;
 

 

 

 

W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker ubezpieczeniowy: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 148, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101053.

Załączniki do pobrania: 2012-07-24 14:39:05 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (20.50 kB)
2012-07-24 14:39:27 - SIWZ (13.10 MB)
2012-07-24 14:40:28 - Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ KALKULACYJNY (11.24 MB)
2012-07-24 14:41:07 - Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY (1.14 MB)
2012-07-24 14:41:47 - Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 (337.29 kB)
2012-07-24 14:42:36 - Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu (279.89 kB)
2012-07-24 14:43:03 - Załącznik nr 5 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (2.84 MB)
2012-07-24 14:43:42 - Załącznik nr 6 do SIWZ - WYKAZ BUDYNKÓW (468.98 kB)
2012-07-24 14:44:19 - Załącznik nr 7 do SIWZ - WYKAZ (2.91 MB)
2012-07-24 14:44:54 - Załącznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ SPRZĘTU (778.19 kB)
2012-07-24 14:45:18 - Załącznik nr 9 do SIWZ - LIST BROKERSKI (456.16 kB)
2012-07-24 14:46:02 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Oszacowanie obiektu HS (2.84 MB)
2012-07-30 11:43:36 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (1.97 kB)
2012-07-30 12:04:26 - ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ (890.70 kB)
2012-08-07 15:18:27 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (1.97 kB)
2012-08-07 16:06:05 - ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 2 (1.57 MB)
2012-08-08 15:14:11 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 (3.91 kB)
2012-08-08 15:57:59 - ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 3 (672.37 kB)
2012-08-09 10:04:38 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.1 str. 1 - 20 (12.29 MB)
2012-08-09 10:05:14 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.2 str. 21-35 (8.68 MB)
2012-08-09 10:06:26 - ZMODYFIKOWANY FORMULARZ KALKULACYJNY - Załącznik nr 1 do SIWZ (11.54 MB)
2012-08-09 14:25:09 - ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2 (562.23 kB)
2012-08-09 14:31:19 - FORMULARZ KALKULACYJNY - załacznik nr 1 do SIWZ (w wersji edytowalnej) (464.50 kB)
2012-08-09 14:32:10 - FORMULARZ OFERTY - załacznik nr 2 do SIWZ (w wersji edytowalnej) (54.00 kB)

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-24 14:26:08
Data udostępnienia informacji: 2012-07-24 14:26:08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-20 14:51:54

Wersja do wydruku...

corner   corner